Vodovodni sistemi

Specijalizovanom opremom stručni tim kompanije obavlja detekciju kvarova – curenja vode, velikih havarija na vodovodnim sistemima i magistralnim vodovodnim sistemima, vrši kontrolu ovih sistema i meri njihove kapacitete. U mogućnosti smo da ponudimo višeslojnu brigu o vodovodnim sistemima.

Detekcija kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži

  • skeniranje širokog pojasa podzemnih lg instalacija
  • mogućnost otkrivanja kvara pomoću magnetnog talasa na velikim dubinama (i do 5m dubine)
  • mogućnost kreiranja dijagrama pomoću magnetnih frekvencija, u cilju preciznijeg otkrivanja mesta kvara
  • oprema namenjena za sve tipove vodovodnih cevi (cevi pod pritiskom)

Merenje protoka tečnosti u cevima

  • upotreba instrumenta za precizno merenje protoka u cevi
  • merenje ulaznog i izlaznog protoka vode (tečnosti) jedne deonice
  • mogućnost višednevnog praćenja protoka, radi ustanovljenja da li postoji kvar na sistemu i da li postoji curenje (odliv vode)

Merenje pritiska u vodovodnoj mreži

  • precizno merenje trenutnog pritiska u cevovodu
  • provera pritiska i podataka na različitim mestima u cevovodu
  • mogućnost višednevnog praćenja podataka i otkrivanja kvara ukoliko postoji nesaglasje među dobijenim informacijama