Stambene jedinice

Alati i oprema kojom raspolaže kompanija, namenjena je i upotrebi na sistemima vode i kanalizacije u kućama, stanovima i poslovnim zgradama, za otkrivanje kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži stambenih jedinica, snimanje i odgušivanje kanalizacionih sistema, kao i otkrivanje kvarova na zidnom i podnom grejanju.

Otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži

 • mogućnost pristupa svim delovima kupatila ili kuhinje
 • stvaranje dijagrama pomoću magnetnog talasa kojim se precizno utvrđuje mesto kvara
 • otkrivanje curenja vode u zidu ili podu pomoću specijalizovanih termovizijskih kamera

Otkrivanje kvarova na kanalizacionoj mreži

 • pristup svim kanalizacionim cevima pomoću kamere specijalizovane za ovakvo snimanje
 • precizno otkrivanje mesta kvara u kanalizacionoj mreži
 • kreiranje digitalnog izveštaja o mestu kvara, pomoću kog vodoinstalater lakše i brže sanira problem

Odgušivanje i čisćenje kanalizacionih cevi

 • mašina za razgušivanje cevi pokriva opseg cevi od Ø50 do Ø600
 • video inspekcija cevi nakon obavljenog odgušivanja ili čišćenje cevi
 • stvaranje predstave o mogućim novim problemima u kanalizacionom sistemu

Otkrivanje kvarova u sistemu zidnog i podnog grejanja

 • snimanje sistema zidnog ili podnog grejanja specijalizovanom termovizijskom kamerom
 • uočavanje razlike u temperaturi na različitim mestima grejnog sistema
 • precizno otkrivanje problema u grejnom sistemu