Elektroinstalacije

Zahvaljujući opremi namenjenoj prepoznavanju elektroinstalacija koje su pod zemljom, kompanija PAN inženjering nudi mogućnost pronalaska podzemnih električnih instalacija bez obzira da li su one pod naponom ili ne.