O projektu

Datum: 14. decembar 2020.
Klijent: China Road and Bridge Corporation (CRBC), Kina
Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Otkrivanje mesta curenja vode na aktivnom gradilištu, bila je novina sa kojom se tim kompanije PAN inženjering ranije nije susretao. Na poziv kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja izvodi radove na kapitalnom projektu izgradnje autoputa od Kolašina do Podgorice u Crnoj Gori, a koja je bila primorana da svoje radove obustavi usled poteškoća pri ispitivanju cevovoda u tunelu Mrke, naš tim se uputio na teren.

Izazova u radu na terenu kakav je 2.5 km dug tunel Mrke, bilo je u izobilju.  Nizak pritisak u cevima i veliko rastojanje među šahtama onemogućili su upotrebu uobičajenog alata i opreme. Takođe, buka koja je karakteristična za gradilište, zahtevala je da se radovi – potraga vrše u večernjim časovima.

Upotreba visokosenzitivne opreme, koja zvuk iz zemlje prenosi preko magnetnih talasa, u uslovima otežane vidljivosti i visoke akustičnosti, zahtevala je vanrednu pažnju i napor. Lociranje kvara u ovakvim uslovima zahtevalo je više vremena. Potraga na ovako dugom cevovodu morala je sadržati svojevrsne preseke na svakih 70 cm, kako bi se svaki šum pažljivo analizirao.

Posvećenost, strpljenje i iskustvo tima naše kompanije doveli su do povoljnog ishoda, pa je nakon 1500 m pregledanog cevovoda, otkriveno curenje vode. Brzo otkrivanje kvara na ovako važnom projektu i njegovo otklanjanje, u velikoj meri omogućava poštovanje postavljenih rokova i nepotrebni utrošak resursa i sredstava.