O projektu

Datum: 17. maj 2021.
Klijent: China Road and Bridge Corporation (CRBC), Kina
Lokacija: Tunel “Jabučki krš”, sekcija 5, Kolašin, Crna Gora

Učestali pad pritiska i potreba za kostantnim ubacivanjem vode u cevovod, ukazivali su da postoji kvar na hidrantskoj mreži 1400m dugog cevovoda sa čak 8 izlaza za hidrantski ormar u tunelu Jabučki krš. Tim kompanije PAN Inženjering prihvatio je poziv da locira izvor ovog problema.

Prvi prikupljeni parametri na samom terenu ukazivali su da je u pitanju manji kvar. Poučeni iskustvom, zaposleni na ovom projektu insistirali su da se pritisak u cevovodu poveća, kako bi se otklonila svaka sumnja u veličinu prepoznatog kvara. Ovaj postupak se ispostavio ispravnim, jer je tek sa povećanjem pritiska curenje vode locirano, utvrđen obim curenja i stvoreni preduslovi za uspešnu sanaciju problema.