O projektu

Datum: 9. septembar 2020.
Klijent: MHE Rudo
Lokacija: Rudo, Republika Srpska

Postavljanje instalacija MHE je bio izuzetno zahtevan posao. Niz je faktora koje bi u ovom infrastrukturnom postupku trebalo pratiti. Svako pucanje cevi tokom ovog postupka vraća izvođače radova nekoliko koraka unazad.

Angažovani zajedno sa partnerskom kompanijom iz Slovenije, tim naše kompanije uputio se na lokaciju MHE u Priboj, Rudo. Uvodnim monitoringom samog terena i sistema MHE, ustanovljeno je da gubitak pritiska u cevima proizilazi iz postojanja pukotine kroz koju otiče voda.

Nepristupačan planinski teren, velika udaljenost među šahtama, smanjeni pritisak u cevima Ø1200, koje su postavljane na dubini od 2 do 8 m, zajedno su stvorili vrlo otežane uslove potrage. Skeniranjem svih relevantnih faktora, došlo se do zaključka da inspekciju moguće obaviti ograničenim sredstvima, postupcima i opremom koji do ovog trenutka nisu praktikovani.

Pretraga terena, bez obzira na pomenute prepreke, obavljena je detaljno i blagovremeno, dok je potencijalni kvar lociran na dva mesta. Pomenuta zahtevnost terena nije dozvolila brzo otkopavanje i saniranje, pa je uprava MHE Rudo preuzela obavezu da nas nakon otkopavanja obavesti o preciznosti sprovedene potrage.