O projektu

Datum: 31. maj 2021.
Klijent: China Road and Bridge Corporation (CRBC), Kina
Lokacija: Magistralni cevovod, sekcija 1, Podgorica, Crna Gora

Nije bilo sumnje da postoji izvesno oštećenje na deonici cevovoda dugoj 600m, budući da su gubici vode bili izuzetno veliki.

Izazov prilikom otkrivanja mesta curenja bio je utoliko veći, ako se ima u vidu da je za čitav postupak otkrivanja mnjsta curenja pod malim pritiskom, tim kompanije PAN Inženjering imao svega 45 minuta. Ipak, stručnost zaposlenih na terenu i zavidna organizacija raspoloživih sredstava i ljudstva, doprineli su da za kratak vremenski period potencijalno curenje bude svedeno na 100m.
Lokalizacija mesta curenja iz cevovoda neretko biva svedena na nekoliko desetina metara.

Zahvaljujući značajnom iskustvu našeg tima, curenje na ovom cevovodu je vrlo precizno locirano, a kvar ubrzo otklonjen.